Privacy beleid

Masterhekwerk respecteert de privacy van de klanten en de bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciƫle doelstellingen ter beschikking aan derden. Door middel van deze privacy policy wil Masterhekwerk duidelijkheid scheppen in hetgeen Masterhekwerk met uw gegevens doet en is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening. U kunt deze website bezoeken zonder ons enige persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie aan u vragen. Bijvoorbeeld om met u te corresponderen, uw aanvraag voor additionele informatie te verwerken. Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van een invulformulier. Op deze wijze ontvangt Masterhekwerk persoons- of bedrijfsgegevens, bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres etc. De informatie die Masterhekwerk op deze wijze ontvangt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie, inschrijving, etc.) te kunnen voldoen.

Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern beleid, eigen reclamedoeleinden en voor verbetering van onze website. Deze informatie is niet te herleiden tot een individuele bezoeker. Deze website maakt geen gebruik van cookies. Uiteraard heeft u de mogelijkheid uw gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Na ontvangst van uw aanvraag zullen wij zo snel mogelijk voldoen aan uw verzoek tot inzage en gewenste correctie of verwijdering van persoonlijke gegevens uit onze database. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade (direct dan wel indirect) ten aanzien van de persoonlijke gegevens die op ongeoorloofde wijze door derden worden verkregen of gepubliceerd, wordt door Masterhekwerk uitdrukkelijk afgewezen. 

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Voor het uitvoeren van deze leveringen maken wij gebruik van bedrijven (o.a. verzinkerij / coaterij) en van diverse koeriersdiensten. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met hen delen. Deze koeriersdiensten gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van deze overeenkomst. In het geval dat deze koeriers onderaannemers inschakelt, stellen deze koeriers uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.


Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Deze websites worden wel getoetst op betrouwbaarheid, maar Masterhekwerk kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en privacy aspecten van deze websites. Deze privacy policy heeft slechts betrekking op deze website.