Privacy beleid

Masterhekwerk respecteert de privacy van de klanten en de bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciĆ«le doelstellingen ter beschikking aan derden. Door middel van deze privacy policy wil Masterhekwerk duidelijkheid scheppen in hetgeen Masterhekwerk met uw gegevens doet en is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening. U kunt deze website bezoeken zonder ons enige persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie aan u vragen. Bijvoorbeeld om met u te corresponderen, uw aanvraag voor additionele informatie te verwerken. Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van een invulformulier of email. Op deze wijze ontvangt Masterhekwerk persoons- of bedrijfsgegevens, bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres etc. De informatie die Masterhekwerk op deze wijze ontvangt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie, inschrijving, etc.) te kunnen voldoen. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade (direct dan wel indirect) ten aanzien van de persoonlijke gegevens die op ongeoorloofde wijze door derden worden verkregen of gepubliceerd, wordt door Masterhekwerk uitdrukkelijk afgewezen. 

Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern beleid, eigen reclamedoeleinden en voor verbetering van onze website. Deze informatie is niet te herleiden tot een individuele bezoeker. Deze website maakt geen gebruik van cookies. Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Deze websites worden wel getoetst op betrouwbaarheid, maar Masterhekwerk kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en privacy aspecten van deze websites. Deze privacy policy heeft slechts betrekking op deze website.

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Voor het uitvoeren van deze leveringen maken wij gebruik van o.a. diverse verzink- / coaterijbedrijven, koeriersdiensten en overige toeleveringsbedrijven. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met hen delen. Deze bedrijven gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van deze overeenkomst. In het geval dat deze bedrijven onderaannemers inschakelen, stellen zij uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.